Avís Legal

Avís legal i condicions d’ús del web de RAPEJUN, S.L.U.

Informació general sobre RAPEJUN

D’acord amb el deure d’informació exigit en la Llei 34/2002, de 11 de juliol (LA LLEI 1100/2002), de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es detallen a continuació les dades d’informació general del lloc web:

El lloc web i el seu contingut són propietat de RAPEJUN, SLO, CIF B-08604886, amb domicili social a Pau Claris, 97 – 4r – 1a, CP08009 – BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 36.996, foli 85 , full número 6820 (en endavant RAPEJUN).

Es poden posar en contacte amb nosaltres, trucant al telèfon 977242160 (de dilluns a divendres), en horari de 09:00-14:00 i 16:00-18:45 o enviant un correu electrònic a  rapejun@rapejun.com.

Termes i condicions d’ús

L’accés i utilització d’aquest lloc web atribueix al visitant la condició d’usuari. Això suposa que l’usuari accepta les condicions d’ús vigents en cada moment i es compromet a fer un ús adequat dels continguts del lloc web i a observar i complir rigorosament quant es disposi en aquest avís i en les normes que siguin d’aplicació.

El lloc web requereix que l’usuari registri dades personals o ompli formularis per obtenir informació. En aquest sentit, l’usuari es compromet a subministrar informació veraç sobre les dades de registre i declara, sota la seva responsabilitat, ser major d’edat i disposar de la capacitat suficient per vincular-se a les presents condicions.

L’accés al lloc web és lliure i gratuït per a l’usuari en la seva totalitat i el registre a través dels seus formularis no compromet l’usuari a res més que a rebre informació comercial de les promocions d’RAPEJUN.