Per què viure en un edifici de construcció sostenible?

Segons els experts, una construcció sostenible repercuteix en beneficis econòmics, ambientals i socials per a totes les persones vinculades a la vida d’un edifici (inquilins, usuaris, promotors, propietaris, gestors, etc.).

Els edificis que tenen en compte els criteris de sostenibilitat segons els estàndards internacionals europeus, tenen diversos beneficis, tant econòmics, com ambientals i socials.

Els beneficis econòmics es poden quantificar: disminució del consum energètic en un 50% / 70%; el consum d’aigua es redueix en un 40%; es redueixen les despeses de funcionament i manteniment en un 7% / 8%. El valor d’un immoble d’aquestes característiques presenta un valor d’un 7,5% per sobre d’altres similars oficis, sense aquesta qualificació. A més també aconsegueix un increment en les rendes d’un 3%.

Els beneficis mediambientals també són molt significatius, ja que es promou moltes mesures per reduir al mínim les emissions de CO2 durant la vida útil de l’edifici. Aquestes mesures tenen a veure amb diferents aspectes, com el tractament de residus, contaminació, transport etc.

Pel que fa als beneficis socials es tenen en compte elements que milloren la qualitat de vida. Mesures que afecten la qualitat de l’aire, vistes a l’exterior, nivells d’il·luminació i altres elements que estan íntimament relacionats amb un estil de vida més òptim i humà.

9CENTRE té la certificació BREEM, una de les més prestigioses a nivell europeu que concedeix certificacions que afavoreixen una construcció més sostenible, que es tradueix en una major rendibilitat en el manteniment energètic del edifici; la reducció del seu impacte en el medi ambient; i un major confort i salut per a qui viu, treballa o utilitza l’edifici.

About the author